IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Aktualności / Przekazanie pierwszego holownika

2020-01-14
Aktualnosc

 

Przekazanie pierwszego holownika

 

 

10 stycznia br., w Gdańsku, podpisany został przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy holownika H-11 Bolko.

 

Tym samym zakończony został odbiór pierwszej z sześciu jednostek budowanych dla Marynarki Wojennej RP. Następnie jednostka przemieściła się do portu w Świnoujściu, gdzie już niebawem, po podniesieniu bandery, rozpocznie służbę w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

***

 

Budowane w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A. holowniki projektu B860 są efektem umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2017 roku pomiędzy stocznią a Inspektoratem Uzbrojenia.

 

Zgodnie z postanowieniami kontraktu Wykonawca dostarczy do końca 2020 roku sześć jednostek przeznaczonych do służby w 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

Planowane do przekazania holowniki (H-1 Gniewko i H-2 Mieszko) przechodzą obecnie próby portowe HAT (ang. Harbour Acceptance Test) oraz SAT (ang. Sea Acceptance Test), lub znajdują się w różnych stadiach zaawansowania produkcji (H-12 Semko, H-3 Leszko i H-13 Przemko).

 

Fot. źródło Stocznia Remontowa Shipubilding S.A.