IU MON
poniedziałek, 20 stycznia 2020 r.

Aktualności / Ocena sytuacji kadrowej w IU

2019-12-03
Aktualnosc

 

Ocena sytuacji kadrowej w IU

 

 

3 grudnia br., w Inspektoracie Uzbrojenia, została przeprowadzona ocena sytuacji kadrowej za 2019 rok.

 

W odprawie, którą poprowadził Szef Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr Dariusz Pluta udział wzięli jego zastępcy oraz szefowie szefostw i oddziałów.

 

Podczas spotkania gen. bryg. dr Dariusz Pluta wysłuchał meldunku Szefa Oddziału Organizacyjno-Personalnego w zakresie aktualnej sytuacji kadrowej w poszczególnych elementach struktury Inspektoratu Uzbrojenia oraz jej potencjalnego wpływu na realizację zadań.

 

Podsumowując odprawę Szef Inspektoratu Uzbrojenia postawił zadania do realizacji w obszarze zarządzania zasobami osobowymi w przyszłym roku, w szczególności w zakresie zwiększenia stopnia ukompletowania Inspektoratu.

 

Przeprowadzona tego dnia ocena sytuacji kadrowej stanowiła szczególną okoliczność do wręczenia nadanych przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowanych zostało Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi „Medalami za Długoletnią Służbę” ponad 30 żołnierzy i pracowników wojska Inspektoratu Uzbrojenia.

 

Podczas okolicznościowego przemówienia gen. bryg. dr Dariusz Pluta podziękował podwładnym za ich trud wkładany w wykonywanie powierzonych obowiązków. Podkreślił również, że tak duża liczba wyróżnień świadczy o wysokim zaangażowaniu żołnierzy i pracowników wojska Inspektoratu w realizację zadań w trudnym i skomplikowanym obszarze modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz wskazuje na fakt, że praca ta jest dostrzegana przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych RP oraz Szefa Resortu Obrony Narodowej.

 

W imieniu wszystkich uhonorowanych medalami głos zabrał Zastępca Szefa płk Waldemar Bogusławski, który podziękował Panu Generałowi i wyższym przełożonym za dostrzeżenie zaangażowania i włożonego wysiłku oraz wyraził przekonanie, że w kolejnych latach jeszcze nie raz praca kadry Inspektoratu Uzbrojenia będzie stanowiła powód do dumy dla wszystkich, którym zależy na sprawnej modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP.

 

Podczas zbiórki zostały również wręczone czterem osobom Odznaki Pamiątkowe Inspektoratu Uzbrojenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. mjr Krzysztof Płatek