IU MON
piątek, 21 lutego 2020 r.

Aktualności / Kolejne 120 mm moździerze samobieżne RAK dla Sił Zbrojnych RP

2019-10-11
Aktualnosc

 

Kolejne 120 mm moździerze samobieżne RAK dla Sił Zbrojnych RP

W dniu 11 października br. zawarto umowę na dostawy wybranych elementów składowych na potrzeby dwóch kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych RAK (kmo RAK).

 

Przedmiotem umowy jest dostawa 16 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK i 8 egz. artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO ROSOMAK na potrzeby dwóch kmo RAK, a także 2 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK na potrzeby szkolenia w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

 

Wartość umowy wynosi 275,5 mln złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2020-2021.

 

Jest to już druga umowa, jaka została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Huta Stalowa Wola S.A. i ROSOMAK S.A. na dostawy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK oraz artyleryjskich wozów dowodzenia wchodzących w skład kmo RAK.

 

Pierwsza umowa, która obejmowała zakup ośmiu kmo RAK, została podpisana w dniu 28 kwietnia 2016 r. Zgodnie z tą umową Wykonawca dostarczył dotychczas do Sił Zbrojnych RP siedem kompanijnych modułów ogniowych. Ósmy kmo RAK trafi do 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie do końca października br.

 

***

 

Moduł ogniowy RAK w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK, czterech artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO ROSOMAK, dwóch artyleryjskich wozów rozpoznania (AWR) oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego, tj.: trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i jednego Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU).

 

Pojazdy zabezpieczenia logistycznego kmo RAK pozyskiwane są w efekcie odrębnych umów. Zgodnie z umową z dnia 13 sierpnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A. zakupione zostały 24 egz. AWA, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę do końca 2020 r. Dostawy 8 egz. AWRU stanowią natomiast efekt umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A w dniu 28 grudnia 2017 r., która zostanie zrealizowana do końca października br.

 

 

 

 

 

Fot. Leszek Chemperek / CO MON