IU MON
piątek, 21 lutego 2020 r.

Aktualności / Postępy w realizacji umowy na dostawy niszczycieli min Kormoran II

2019-10-10
Aktualnosc

 

Postępy w realizacji umowy na dostawy niszczycieli min Kormoran II

10 października br., na terenie Stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku, odbyła się uroczystość położenia stępki niszczyciela min 258/3 oraz chrztu i wodowania niszczyciela min 258/2.

 

Budowane niszczyciele min projektu 258 Kormoran II są efektem umowy z dnia 27 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. (lider), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. i PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. Umowa przewiduje pozyskanie dwóch jednostek tego typu wraz z trzema pakietami wsparcia logistycznego do końca 2021 r.

 

Pozyskanie pierwszej z trzech jednostek 258/1 nastąpiło w efekcie realizacji pracy rozwojowej. Uroczyste podniesienie bandery na ORP Kormoran miało miejsce 28 listopada 2017 r.

 

Drugi z serii okrętów projektu 258 otrzymał imię Albatros i w przyszłości, podobnie jak ORP Kormoran, trafi do służby w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Jednostka 258/3 będzie nosiła imię Mewa.

 

***

 

Zgodnie z przeznaczeniem okręty typu Kormoran II służą do poszukiwania, identyfikacji i zwalczania min morskich, prowadzenia rozpoznania torów wodnych, przeprowadzania innych jednostek przez akweny zagrożenia minowego, stawiania min oraz zdalnego sterowania samobieżnymi platformami przeciwminowymi.

 

Fot. kpt. Krzysztof PŁATEK