IU MON
środa, 8 lipca 2020 r.

Aktualności / Próby morskie holownika Bolko

2019-09-19
Aktualnosc

 

Próby morskie holownika Bolko

 

 

Na początku września br., na wodach Zatoki Gdańskiej oraz południowego Bałtyku, rozpoczęły się próby morskie SAT holownika H-11 Bolko.

 

Celem przeprowadzanych przez Wykonawcę prób morskich SAT (ang. Sea Acceptance Test) jest sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych w warunkach morskich pod kątem spełnienia przez holownik H-11, wynikających z umowy oraz klasyfikatora Polskiego Rejestru Statków, wymagań niezbędnych do uzyskania właściwej klasy jednostki pływającej.

 

Po pozytywnym zakończeniu prób morskich rozpoczną się, prowadzone przez Komisję Odbiorczą, próby zdawczo-odbiorcze, w wyniku których zweryfikowana zostanie poprawność montażu, działania i zintegrowania systemów okrętowych, zgodnie z określonymi umową wymaganiami Zamawiającego. Zgodnie z harmonogramem próby zdawczo-odbiorcze mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu.

 

Holownik H-11 Bolko, pierwszy z serii sześciu holowników budowanych dla Marynarki Wojennej RP, trafi do służby w 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

 

***

 

Budowane w gdańskiej Stoczni Remontowej Shipbuilding S.A. holowniki projektu B860 są efektem umowy zawartej w dniu 19 czerwca 2017 roku pomiędzy stocznią a Inspektoratem Uzbrojenia.

 

Zgodnie z postanowieniami kontraktu Wykonawca dostarczy w latach 2019-2020 sześć holowników dla Marynarki Wojennej RP z przeznaczeniem do służby w 3 Flotylli Okrętów (3 FO) i 8 Flotylli Obrony Wybrzeża (8 FOW).

 

Planowane do przekazania do użytkownika w bieżącym roku dwie pozostałe jednostki (H-1 Gniewko i H-2 Mieszko) przechodzą obecnie próby portowe HAT (ang. Harbour Acceptance Test).

 

Pozostałe holowniki (H-12 Semko, H-3 Leszko i H-13 Przemko), których dostawy do Sił Zbrojnych RP zostały zaplanowane w 2020 roku, znajdują się natomiast w różnych stadiach zaawansowania produkcji.

 

 

 

 

 

Fot. źródło Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.