IU MON
niedziela, 15 grudnia 2019 r.

Aktualności / VII kmo RAK dla 17BZ

2019-08-23
Aktualnosc

 

 

VII kmo RAK dla 17BZ


 

23 sierpnia br. w Wędrzynie, w obecności Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka odbyła się ceremonia przekazania do 17 Brygady Zmechanizowanej (17BZ) 120 mm moździerzy samobieżnych RAK.

 

Dostarczonych osiem egzemplarzy 120 mm moździerzy samobieżnych na podwoziu KTO ROSOMAK wchodzi w skład VII kompanijnego modułu ogniowego RAK (kmo RAK). Do końca sierpnia br. dostarczone zostaną pozostałe elementy VII kmo RAK, tj. cztery egzemplarze artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD), również na podwoziu KTO ROSOMAK, a także jeden artyleryjski wóz remontu uzbrojenia (AWRU) zabudowany na podwoziu JELCZ P662.D35.

 

VII kmo RAK stanowi kolejne wzmocnienie systemu wsparcia ogniowego pododdziałów 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Pierwszy kmo RAK został przekazany do 17BZ w czerwcu 2017 r.

 

Dostawy kmo RAK dla Sił Zbrojnych RP stanowią realizację postanowień umowy z dnia 28 kwietnia 2016 roku zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum firm: Huta Stalowa Wola S.A. i Rosomak S.A. Zgodnie z umową Wykonawca dostarczy do końca 2019 roku dla Sił Zbrojnych RP osiem kompanijnych modułów ogniowych 120 mm moździerzy samobieżnych RAK. Dostawa VIII kmo RAK została zaplanowana w IV kwartale br.

 

Dostawy AWRU stanowią efekt realizacji odrębnej umowy zawartej w dniu 28 grudnia 2017 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Hutą Stalowa Wola S.A.

 

***

 

Moduł ogniowy RAK w docelowej konfiguracji będzie składać się z ośmiu 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych RAK, czterech artyleryjskich wozów dowodzenia (AWD) na podwoziu KTO ROSOMAK, dwóch artyleryjskich wozów rozpoznania (AWR) oraz pojazdów zabezpieczenia logistycznego, tj. trzech artyleryjskich wozów amunicyjnych (AWA) i jednego Artyleryjskiego Wozu Remontu Uzbrojenia (AWRU).

 

Fot. źródło MON