IU MON
czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

Aktualności / Program „TYTAN” realizowany jest zgodnie z harmonogramem

2018-07-19
Aktualnosc

 

Program „TYTAN” realizowany jest zgodnie z harmonogramem

 

 

Informujemy, że tezy zawarte w artykułach w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 18.07.2018 r. pt. Tytan został w dresie oraz Szeregowy niewiele ma z Tytana dotyczące pracy rozwojowej „TYTAN” są nieprawdziwe.

 

W odniesieniu do stwierdzenia …Reszty sprzętu armia, pod różnymi pretekstami, nie chce kupić…przypominamy, że pierwsze dostawy kompletnych ZISW TYTAN planowane były  po pozytywnym zakończeniu pracy rozwojowej, tj. nie wcześniej niż w 2020 r.

 

Teza, że program TYTAN przyczynił się do braków zaopatrzenia w wojsku nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Realizacja programu TYTAN nie ma wpływu na pozyskiwanie aktualnych wzorów wyposażenia żołnierza, ponieważ celem realizacji pracy rozwojowej jest opracowanie kompletnego ZISW TYTAN.

 

Obecnie nie występuje również …problem ze skompletowaniem podstawowego żołnierskiego ekwipunku: hełmów i broni. Na bieżąco realizowane są dostawy karabinków BERYL oraz MINI BERYL, zgodnie z zawartymi umowami.
Jeśli chodzi o hełmy, to warto podkreślić,  że w ramach pracy rozwojowej ZISW TYTAN opracowywana jest nowoczesna konstrukcja hełmu kuloodpornego, a w tej chwili  uzgadniany jest Program i Metodyki Badań Wstępnych prototypu hełmu.
Realizacja tego zadania jest zgodna z harmonogramem i nie występują zagrożenia w tym zakresie.
W ramach zakupów umundurowania w latach 2017-2018, nie przewidywano pozyskania umundurowania w kamuflażu opracowywanym w ramach pracy rozwojowej ZISW TYTAN. Zatem teza podniesiona w artykule nie może odnosić się do programu TYTAN.

 

W kwestii przywołanych w artykule sensorów badających stan zdrowia żołnierzy, obecnie realizowana umowa nie obejmuje ich opracowania. Natomiast pozyskanie modułu monitorowania zdrowia planowane jest w kolejnych etapach programu TYTAN, które będą realizowane w oparciu o odrębne umowy.

 

W zakresie radiostacji trwa proces uzgadniania Programu i Metodyk Badań Wstępnych prototypu. Dotychczasowe prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Stwierdzenie, że wszystkie projekty nie działają systemowo, a niektóre pomysły są kopiami zachodnich pomysłów sprzed 5-10 lat jest kolejnym nadużyciem autora i nie znajduje potwierdzenia w faktach. Program TYTAN realizowany jest systemowo, przez krajowe konsorcjum naukowo-przemysłowe z przedsiębiorstwem PCO SA  w roli  lidera.  W trakcie pracy rozwojowej ZISW TYTAN były korygowane wymagania na sam system jak i jego elementy, w tym radiostację osobistą, co wynikało z postępu technologicznego i wymagań resortu obrony narodowej. Obecnie opracowywane prototypy są wykonywane zgodnie z nowymi kryteriami.
Wszystkie pozyskiwane elementy są myślą polskich konstruktorów i inżynierów, a co więcej, nowe wzory kamuflażu zostały opracowane od podstaw przez polski przemysł.
W zakresie nowego wzoru kamuflażu typu MAPA, przeprowadzone testy wskazały na niższą skuteczność maskowania w porównaniu do innych wzorów, w tym opracowanych w ramach pracy TYTAN.

 

Stwierdzenie …Niepewna jest przyszłość wielkiego programu „Tytan”… należy uznać za w pełni nieuprawnione. Program realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Ponadto, po zakończeniu obecnego etapu prac, przewidywana jest modernizacja przygotowanych elementów, a także opracowanie nowych, takich jak wyżej wspomniany moduł monitorowania zdrowia.
Sformułowanie …jedynym widocznym efektem „Tytana” jest konstrukcja karabinu Grot…  jest przejawem braku rzetelności dziennikarskiej, ponieważ dotychczas zakończyły się także badania kwalifikacyjne prototypów 9 mm pistoletu samopowtarzalnego, 40 mm granatnika podwieszanego oraz noża-bagnetu.

 

Informacje ogólne o pracy rozwojowej TYTAN
W ramach zawartej przez Inspektorat Uzbrojenia 26.06.2014 r. umowy na wykonanie pracy rozwojowej kr. TYTAN dotychczas zakończono odbiór I Etapu pracy (opracowanie Projektu Wstępnego). 09.03.2016 r. Szef Inspektoratu Uzbrojenia zatwierdził Ocenę Projektu Wstępnego oraz zweryfikowane Założenia Taktyczno-Techniczne. 08.11.2016 r. zawarto aneks do umowy uwzględniający zmiany wynikające z Oceny Projektu Wstępnego oraz przyjęcia za podstawę merytoryczną realizacji pracy zweryfikowanych Założeń Taktyczno-Technicznych.
Obecnie realizowany jest II Etap pracy rozwojowej, w trakcie którego opracowywany jest Projekt Techniczny oraz wykonana i przebadana zostanie partia prototypowa poszczególnych elementów składowych i kompletnego systemu TYTAN. Dotychczas zakończyły się z wynikiem pozytywnym  Badania Wstępne (Zakładowe) oraz Badania Kwalifikacyjne takich elementów jak: 9 mm pistolet samopowtarzalny, 5,56 mm karabinek standardowy (MSBS), 40 mm granatnik podwieszany oraz nóż-bagnet.
Aktualnie trwają Badania Wstępne takich elementów jak: bateria BC4I, naboje przeciwpancerne z rdzeniem wolframowym 5,56x45 mm, wyświetlacz nahełmowy, wskaźnik laserowy, celownik termowizyjny strzelecki, monokular uniwersalny, latarka osobista, celownik kolimatorowy, integrator, nawigacja inercyjna, kamuflaż. W zakresie pozostałych elementów jak i kompletnego ZISW TYTAN trwają uzgodnienia Programów i Metodyk Badań Wstępnych.