IU MON
czwartek, 22 sierpnia 2019 r.

Aktualności / Oświadczenie - zestawy rakietowe Piorun

2018-07-09
Aktualnosc

 

Oświadczenie - zestawy rakietowe Piorun.

 

 

Wśród priorytetów modernizacji technicznej Wojska Polskiego znajduje się budowa systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej złożonego z kilku uzupełniających się elementów. Jednym z nich jest tzw. obrona bardzo krótkiego zasięgu, którego integralną część stanowić będą zmodernizowane przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun.

 

Umowę na ich dostawę Inspektorat Uzbrojenia zawarł z firmą MESKO S.A. 20 grudnia 2016 r. Obejmuje ona dostarczenie rakiet i mechanizmów startowych do przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (ppzr) Piorun, jak również szkolenie przyszłych użytkowników nowo zakupionego sprzętu w zakresie jego eksploatacji, obsługi oraz napraw. Czas realizacji umowy określono na lata 2017-2022.

 

Po wstępnych testach zmodernizowanego zestawu Piorun producent poinformował Inspektorat, że nie jest możliwe dostarczenie pierwszej partii zamówienia we wcześniej zadeklarowanym terminie. Przesunięcie pierwszej transzy dostaw,  zaplanowanej pierwotnie na rok 2017, spowodowane jest koniecznością kontynuowania prób i testów, które wyeliminują niesprawności w działaniu jednego z podzespołów zestawu. Wykryto je w czasie prób poligonowych prowadzonych przez producenta w porozumieniu z zamawiającym, w ramach rutynowych działań podejmowanych w przypadku nowo wprowadzanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Z chwilą ich pojawienia się producent opracował i wdrożył procedurę naprawczą. W ramach tej procedury wymagane są  dodatkowe badania poligonowe, które prowadzono m.in. w marcu, kwietniu i czerwcu 2018 r. Spowodowało to przesunięcie terminu dostaw pierwszej partii zamówienia. Składa się na nią 150 szt. rakiet oraz 40 szt. mechanizmów startowych.

 

Wszystkie działania podejmowane przez producenta są uzgadniane z zamawiającym, czyli Inspektoratem Uzbrojenia. Priorytetem obu stron pozostaje pozyskanie dla wojska nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego dla użytkownika sprzętu.

 

Przesunięcie terminu dostaw pierwszej partii nie stanowi zagrożenia dla realizacji całej umowy, gdyż zgodnie z jej zapisami producent zobligował się dostarczyć całość zamówienia do końca 2022 r. 

 

***

 

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy (ppzr) Piorun jest zmodernizowaną wersją ppzr GROM. Przeznaczony na wyposażenie pododdziałów, które realizują zadania związane ze zwalczaniem środków napadu powietrznego, w tym zapewniających osłonę przeciwlotniczą stanowisk dowodzenia, konwojów wojskowych, baz lotniczych, a także innych kluczowych elementów ugrupowania bojowego w zasięgu strefy rażenia. Charakteryzuje się m.in.: zwiększonym zasięgiem, dokładnością naprowadzenia i trafienia celu oraz większą odpornością na zakłócenia termalne.