IU MON
poniedziałek, 23 września 2019 r.

Aktualności / Umowa na dostawę licencji HMS C3IS „JAŚMIN”

2018-07-05
Aktualnosc

 

      Umowa na dostawę licencji HMS C3IS „JAŚMIN”.

 

 

W dniu 05.07.2018 r. zawarto umowę nr IU/118/V-139/ZO/WROiB/DOS/Z/2018/364 pomiędzy Skarbem Państwa–Inspektoratem Uzbrojenia a firmą TELDAT Sp. z o.o. sp. k.

 

Przedmiotem Umowy jest rozszerzenie uprawnień licencyjnych do oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia C3IS „JASMIN” (ver.1.8.5.), w ukompletowaniu:

  1. oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN dla punktu dystrybucji danych (PDD),
  2. oprogramowanie HMS C3IS JAŚMIN dla wersji klienckiej (WK).

 

Udzielona w ramach zamówienia licencja w szczególności uprawnia do dowolnego, w ramach resortu obrony narodowej, nieograniczonego ilościowo, przydzielania prawa do nieodpłatnego korzystania z oprogramowania zarówno na terenie kraju jak i poza jego granicami. Ponadto instalacja oraz użytkowanie na sprzęcie spełniającym minimalne wymagania nie wymaga certyfikacji tego sprzętu przez producenta oprogramowania.

Do głównych funkcjonalności oprogramowania, wykorzystywanego w stacjonarnych i mobilnych stanowiskach wsparcia dowodzenia na szczeblu brygady należy:

  1. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej oraz bezpieczeństwa wojsk;
  2. możliwość m.in. tworzenia połączonego obrazu sytuacji operacyjnej (POSO) oraz współpracy z innymi systemami tworzącymi POSO;
  3. interoperacyjność z systemami sojuszniczymi;
  4. przechowywanie danych operacyjnych w bazie danych modelu JC3IEDM programu MIP;
  5. replikacja danych programu MIP za pomocą protokołu BRM na poziomie taktycznym z zastosowaniem łączy radiowych;
  6. transformacja danych operacyjnych pomiędzy modelami danych C2IEDM oraz JC3IEDM;
  7. obsługa komunikatów w standardzie MIP MEM B2 i B3 oraz ADatP-3.

 

Wartość przedmiotu umowy wynosi brutto 20 299 999,95 zł.