IU MON
czwartek, 21 czerwca 2018 r.

Aktualności / Wyzwania modernizacyjne Sił Zbrojnych RP

2011-05-19
Aktualnosc

 

WYZWANIA MODERNIZACYJNE SIŁ ZBROJNYCH RP


18.05. Warszawa. W środę w Centrum Konferencyjnym WP zakończyła się konferencja nt. wyzwań modernizacyjnych Sił Zbrojnych RP.

Rozpoczynając konferencję minister Bogdan Klich zaznaczył, że jest ona nie tylko okazją do podsumowania dotychczasowych procesów modernizacyjnych prowadzonych w Wojsku Polskim, ale także do dyskusji nad trzecim filarem transformacji Sił Zbrojnych, jakim jest modernizacja techniczna.


Minister Klich podkreślił podczas wystąpienia, że proces modernizacji, po zakończeniu profesjonalizacji oraz zakończeniu wprowadzania zmian wynikających z programu „Armia 2012” jest obecnie zadaniem priorytetowym w wojsku polskim. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że przyszłoroczny budżet będzie budżetem rozwojowym, a wydatki majątkowe przeznaczone na ten cel przekroczą 25% całości budżetu MON.

Zwracając się do przedstawicieli firm przemysłu zbrojeniowego minister Klich zaznaczył, że „obok kryteriów, jakimi są cena i jakość od pewnego czasu bardzo ważnym kryterium dla nas jest kryterium polonizacji produktu. (…). Zależy nam na tym, aby modernizacja polskich Sił Zbrojnych opierała się w dużym stopniu na przemyśle krajowym” – powiedział minister Klich. Szef resortu obrony podkreślił także, że 70% środków wydawanych na modernizację, trafia właśnie do polskiego sektora zbrojeniowego.

 

Minister Klich przypomniał również obecnym na konferencji, jakie w chwili obecnej realizowane są programy modernizacyjne i jakie, w związku z tym nowe wyposażenie w najbliższym czasie trafi do polskich żołnierzy. Minister mówił m.in. o programie KTO Rosomak, w ramach którego w 2011 roku na wyposażenie polskiej armii trafi 51 sztuk KTO Rosomak, 10 sztuk wersji specjalnej KTO Rosomak oraz 12 KTO VEM, a także o programie SPIKE i GROM.

 

Omawiając proces modernizacji sił zbrojnych, minister Klich przypomniał, że w 2010 roku ponad 0,5 mld zł armia wydała na modernizację systemów wsparcia dowodzenia i łączności i ponad 200 mln zł na informatyzację resortu obrony. Minister Klich podczas konferencji poinformował także, że zdecydował się na „upublicznienie procesu modernizacji”. Wiąże się z tym m.in. powołanie tzw. Forum Przemysłowo – Obronnego, które już wkrótce ma zacząć swoją działalność, a z jego wniosków i analiz ma korzystać resort obrony. Minister zaznaczył, że do Forum zaproszeni zostaną specjaliści cywilni i wojskowi, a prace koordynował będzie podsekretarz stanu w MON odpowiedzialny za modernizację. Z „upublicznieniem procesu modernizacji” wiąże się także powołanie Inspektoratu Uzbrojenia.


Minister Klich na zakończenie swojego wystąpienia zwrócił się do uczestników spotkania z apelem, aby polska nauka i przedsiębiorczość skierowały swoje działania na potrzeby polskiego wojska.

 

Podczas konferencji, m.in. o strukturach odpowiedzialnych za modernizację sił zbrojnych, racjonalnym i sprawnym wydatkowaniu funduszy mówił podsekretarz stanu w MON Marcin Idzik. Kwestie związane z realizacją umów na modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego w latach 2010 – 2011 oraz perspektywy zamówień do roku 2018 omówił natomiast gen. bryg. Andrzej Duks, Szef Inspektoratu Uzbrojenia.

 

***

 

Konferencji towarzyszyła ekspozycja statyczna sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Na placu przed Centrum Konferencyjnym wystawione zostały m.in. śmigłowiec GŁUSZEC, Transporter Opancerzony ROSOMAK oraz Wóz Ewakuacji Medycznej WEM - KTO ROSOMAK, Radiolokacyjny Zestaw Rozpoznania Artyleryjskiego Liwiec, a także zestaw do masowej dekontaminacji z Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych - CRESZ.

 

W budynku Centrum Konferencyjnego zaprezentowano m.in. wyposażenie indywidualne żołnierzy Wojska Polskiego, a także sprzęt łączności i sprzęt szyfrujący.

 

 

 

 

Departament Prasowo Informacyjny MON
Foto:  chor. Grzegorz Litwin - Wydział Prasowy DWLąd.

 

Prezentacja: "Realizacja umów na modernizację UiSW w latach 2010-2011. Perspektywy zamówień do roku 2018."