IU MON
niedziela, 24 marca 2019 r.

Aktualności / Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa

2018-03-01
Aktualnosc

 

Odprawa rozliczeniowo-zadaniowa

 


W dniu 28.02.2018 r. Szef Inspektoratu Uzbrojenia płk Dariusz Pluta przeprowadził odprawę rozliczeniowo-zadaniową z udziałem kierowniczej kadry Inspektoratu Uzbrojenia.

 

Celem odprawy była ocena realizacji zadań i stopnia osiągnięcia zakładanych celów  przez poszczególne komórki wewnętrzne Inspektoratu Uzbrojenia oraz wskazanie priorytetów i czynników determinujących realizację zadań w 2018 r.

 

Dziękując za wysoki stopień realizacji zadań związanych z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP w 2017 roku Szef IU, wyróżniającym się żołnierzom oraz pracownikom, wręczył listy gratulacyjne oraz odznaki pamiątkowe Inspektoratu Uzbrojenia.