IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Aktualności / Pożegnanie z mundurem

2017-09-01
Aktualnosc

Ppłk Jarosław Nowak swoją służbę wojskową rozpoczął w Wojskowej Akademii Technicznej, po ukończeniu której został skierowany do 4. Batalionu Rozpoznawczego. Kolejnymi jednostkami, w których pełnił służbę były 15. Brygada Kawalerii Pancernej oraz 11. Dywizja Kawalerii Pancernej. Przez ostatnie cztery lata ppłk Jarosław Nowak służył w Inspektoracie Uzbrojenia na stanowisku starszego specjalisty w Szefostwie Dowodzenia i Łączności.  

„Żegnamy dzisiaj oficera, który ostatni okres swojej służby wojskowej spędził w Inspektoracie Uzbrojenia, wykonując zadania związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Ich realizacja wymagała ogromnej wiedzy, doświadczenia i osobistego zaangażowania. Za to wszystko składam Panu Pułkownikowi żołnierskie podziękowanie i jednocześnie życzę pomyślności w nowym etapie życia” - powiedział płk Dariusz PLUTA.

 W dowód uznania oraz na pamiątkę służby w Inspektoracie Uzbrojenia ppłk Jarosław Nowak otrzymał list z podziękowaniem oraz pamiątkowy ryngraf z dedykacją Szefa IU.