IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Aktualno¶ci / Podpisanie umowy z firm± „BELMA” S.A. na dostawę min

2017-05-11
Aktualnosc

 

Podpisanie umowy z firm± „BELMA” S.A. na dostawę min

 


W dniu 09 maja 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a Bydgoskimi Zakładami Elektromechanicznymi „BELMA” S.A. na dostawę do Sił Zbrojnych RP min przeciwburtowych oraz min przeciwdesantowych.

 

Warto¶ć podpisanej umowy wynosi ponad 9 mln zł. i obejmuje swym zakresem dostawy 75 kpl. min przeciwburtowych z zapalnikiem niekontaktowym MPB-ZN w 2017 r. oraz 300 kpl. min przeciwdesantowych dennych MPD w latach 2018-2019.

 

***

 

Ľródło BELMA S.A.

 

Miny przeciwdesantowe MPD przeznaczone s± do minowania przybrzeżnych wód morskich. Skutecznie unieszkodliwiaj± ¶rodki desantowe i bojowe wozy pływaj±ce przeciwnika. Przystosowane s± do mechanicznego oraz ręcznego ustawiania pól minowych.

 

Ľródło BELMA S.A.

 

Miny przeciwburtowe z zapalnikiem niekontaktowym MPB-ZN przeznaczone s± do rażenia wozów bojowych i ¶rodków transportowych przeciwnika, a ich działanie polega na zdalnym poziomym (kierunkowym) rażeniu celu penetratorem (pociskiem). Wykrywanie zbliżaj±cych się celów odbywa się za pomoc± czujnika akustycznego.

 

autor zdjęcia: Krzysztof Wilewski