IU MON
niedziela, 22 lipca 2018 r.

Aktualności / ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ MOBILNYCH MODUŁÓW STANOWISK DOWODZENIA SZCZEBLA ODDZIAŁ/PODODDZIAŁ

2017-05-09
Aktualnosc

 

ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ MOBILNYCH MODUŁÓW STANOWISK DOWODZENIA SZCZEBLA ODDZIAŁ/PODODDZIAŁ (MMSD O/P)

 


W dniu 27 kwietnia 2017 r. w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia zawarto umowę na dostawę Mobilnych Modułów Stanowisk Dowodzenia szczebla oddział/pododdział (MMSD o/p), której realizatorem będzie konsorcjum krajowych firm w składzie: ZAMET-GŁOWNO Adam Pruski, Zdzisław Łuczak Sp. J z Głowna (Lider konsorcjum) oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego z Krakowa.

 

Umowa została podpisana przez Zastępcę Szefa Inspektoratu Uzbrojenia Pana Pawła MĄCZKĘ oraz reprezentujących ZAMET-GŁOWNO wspólników: Pana Adama PRUSKIEGO i Pana Zdzisława ŁUCZAKA, a także Prezesa Zarządu ZDZ Kraków Pana Zygmunta CHUDEGO.

 

Umowa dotyczy sukcesywnych dostaw na potrzeby SZ RP w latach 2017-2022 łącznie 160 kpl. MMSD o/p, które zostaną zabudowane na samochodach dużej ładowności powiększonej mobilności marki Jelcz – P662D.43 z kabiną dwuosobową, pozyskanych przez Inspektorat Uzbrojenia w ramach odrębnej umowy nr IU/229/X-75/ZO/WR/DOS/S/2014/419 z dnia 22 grudnia 2014 r., realizowanej także przez krajowego producenta podwozi na potrzeby SZ RP, tj. JELCZ Sp. z o.o. W ramach realizacji umowy wykonawca przeprowadzi również szkolenia dla poszczególnych załóg MMSD o/p oraz przedstawicieli organów remontowych SZ RP, opracuje i dostarczy dokumentację techniczną wyrobów oraz zapewni realizację pakietu usług serwisowych umożliwiających utrzymanie kontenerów MMSD o/p w sprawności technicznej w okresie 48 miesięcznej gwarancji.

 

Umowa jest wynikiem ponownie przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego, po unieważnieniu prowadzonego uprzednio postępowania ze względu na brak ważnych ofert, gdyż wszystkie złożone oferty były niezgodne z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wartość umowy opiewa łącznie na kwotę prawie 323 mln zł brutto i jest o przeszło 87 mln zł brutto niższa od oferty złożonej przez tego samego wykonawcę w poprzednim postępowaniu.

 

Oferta złożona przez konsorcjum w skład którego wchodziły Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 oraz Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2 ponownie została odrzucona ze względu na fakt, iż była niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.