IU MON
wtorek, 22 maja 2018 r.

Aktualności / V Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

2017-02-23
Aktualnosc

 

 

 

 

V KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ

I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI 

 

 

 

 

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ANDRZEJA DUDY

 

Szanowni Państwo,

 

mam zaszczyt poinformować, że Minister Obrony Narodowej ogłasza

 

  V KONKURS

 

NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ I WDROŻENIE Z OBSZARU OBRONNOŚCI

 

 

 

Celem Konkursu jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

 Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:

 • uczelnie publiczne i niepubliczne,
 • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.,
 • osoby fizyczne.


Laureatów wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Podsekretarz Stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski.  W  Kapitule zasiadają między innymi:

 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Szef Sztabu Generalnego WP,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

 

Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:

 • w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia - 60 000 złotych, nagroda II stopnia - 40 000 złotych, nagroda III stopnia - 20 000 złotych,
 • w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia - 50 000 złotych, nagroda II stopnia - 20 000 złotych,
 • wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezes Urzędu Patentowego RP.

 

Wnioski konkursowe, wg wzorów zawartych w regulaminie, należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 07 lipca 2017 roku.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu zawiera regulamin.

 

(do pobrania - regulamin + załącznik do regulaminu).

 

 

                                                                Z poważaniem:

                                                                 prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI

                                                                 Podsekretarz Stanu w MON

                                                                    Przewodniczący Kapituły Konkursu