IU MON
środa, 20 listopada 2019 r.

Aktualności / Podpisanie umowy na modernizację LEOPARDÓW

2015-12-29
Aktualnosc

 

PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ LEOPARDÓW

 

W dniu 28 grudnia 2015 r. w siedzibie PGZ w Radomiu w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pana Bartosza KOWNACKIEGO podpisana została umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Konsorcjum w składzie Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. Zakłady Mechaniczne „Bumar – Łąbędy” S.A. na modernizację czołgów Leopard 2A4 do wersji 2 PL.

 

W imieniu Inspektoratu Uzbrojenia umowę podpisał Szef gen. bryg. Adam DUDA, natomiast stronę Konsorcjum reprezentowali:
- z PGZ – Prezes Zarządu Arkadiusz SIWKO i członek Zarządu Maciej LEW-MIRSKI,
- z ZM Bumar Łabędy – Prezes Zarządu Adam JANIK i członek Zarządu Zbigniew SIUŚTA.

 

W ramach umowy, w latach 2015-2020, zostanie przeprowadzona modernizacja 128 sztuk czołgów Leopard 2A4 z opcją jej rozszerzenia o kolejne 14 szt. (w roku 2021). Wykonawca umowy, na wszystkich modernizowanych czołgach, poza obszarem modernizacyjnym zobowiązany będzie wykonać przeglądy F6 (wieży, podwozia i osprzętu) oraz przywrócić ich sprawność techniczną, udzielając jednocześnie gwarancji na cały zmodernizowany czołg. Dodatkowo zmodernizuje również bazę szkoleniową (symulatory i trenażery) do czołgu w wersji 2 PL.

 

Wartość umowy na wykonanie modernizacji 128 sztuk czołgów Leopard 2A4 kształtuje się na poziomie ok. 2,415 mld zł.

 

W realizacji zamówienia, poza firmami wchodzącymi w skład Konsorcjum, planowany jest udział: Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu, PCO S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów, ROSOMAK S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego OBRUM z Gliwic. Strategicznym partnerem przy modernizacji czołgów będzie niemiecka firma Rheinmetall Landsysteme GmbH.

 

Umowa przewiduje ustanowienie w polskim przemyśle obronnym potencjału w zakresie obsługiwania i serwisowania czołgów na okres ich docelowej eksploatacji. Firmy polskiego przemysłu obronnego zobowiązane będą również do zabezpieczenia dostaw części zamiennych i wykonywania przyszłych napraw i obsług zakładowych. Ponadto, przemysł otrzyma transfer technologii i narzędzi do obsługiwania i serwisowania czołgów.

 

Umowa przewiduje dalsze rozszerzanie udziału polskich podmiotów w zabezpieczeniu docelowej eksploatacji czołgów Leopard w Siłach Zbrojnych RP.

 

Główne obszary modernizacji obejmą:
- zwiększenie odporności balistycznej wieży,
- wymianę napędu wieży z hydraulicznego na elektryczny,
- poprawę przyrządów celowniczych dowódcy i działonowego,
- zwiększenie możliwości ogniowych (modernizacja armaty),
- poprawę bezpieczeństwa żołnierzy.

 


źródło: 10 BKPanc